‘ซีพี’ เพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว มอบ 100 ทุนการศึกษา เพาะเมล็ดพันธุ์กตัญญู

‘ซีพี’ เพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว มอบ 100 ทุนการศึกษา เพาะเมล็ดพันธุ์กตัญญู

สมาคมองค์กรสื่อ จับมือ เครือซีพี ร่วมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความกตัญญูแก่เด็กและเยาวชนไทย คัดเลือกผลงานวาดรูปและเขียนเรียงความถ่ายทอดแนวคิดกตัญญู มอบทุนการศึกษา ‘ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว’ ต่อเนื่องปีที่ 2

การปลูกฝังความกตัญญูให้แก่เยาวชน นับเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดี ซึ่งจะสะท้อนถึงสังคมที่เต็มไปด้วยประชากรคุณภาพ ที่ไม่เพียงเป็นคนเก่งเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างรากฐาน ภูมิคุ้มกัน และมองเห็นความสำคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

การศึกษา

โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และกลุ่มสื่อ News Media จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ‘ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ครั้งที่ 2 จำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมกว่า 1,000,000 บาท แก่บุตรธิดาของสมาชิกองค์กรสื่อตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา และรางวัลพิเศษเรียงความที่ชนะใจกรรมการ 2 รางวัล ภายใต้แนวคิด กตัญญู เมล็ดพันธุ์ที่ควรปลูกฝัง

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของครอบครัวคนข่าว ควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยม “ความกตัญญู” แก่เด็กและเยาวชนไทย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเขียนเรียงความเพื่อแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อสถาบันครอบครัวและประเทศชาติ ผ่านนิยามคำว่ากตัญญูในมุมมองของแต่ละคน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นตามนโยบายของ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู ให้กับเด็กและเยาวชนไทย นอกจากความกตัญญูที่มีความสำคัญแล้ว การรักและภูมิใจในความเป็นไทย ความภูมิใจในชาติ ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่น้องๆ ทุกคนได้ถ่ายทอดผ่านการเขียนเรียงความ ทำให้เห็นว่าอนาคตของชาติ ให้ความสำคัญกับความกตัญญูและความรักต่อประเทศไทย

สอดคล้องกับค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์และแนวทางของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่เชื่อมั่นในคุณค่าของความกตัญญู 3 ประโยชน์ คือ ปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและส่งมอบค่านิยมนี้ต่อไป เป็นการจุดประกายให้น้องๆ สืบทอดความกตัญญูไปในวงกว้าง และคาดว่าในปีต่อๆ ไปจะขยายโครงการให้กว้างมากขึ้นอีก” ดร.ธีระพล กล่าว

มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า คุณธรรมความดีในเรื่องของกตัญญู ถือได้ว่าเป็นรากฐานที่ยอมรับ และหากตระหนักเข้าใจในคุณธรรม จะเป็นภูมิคุ้มกันกับพวกเราด้วย เพราะทุกวันนี้การสื่อสารมีข้อมูลมากมาย ข้อมูลจริง ข้อมูลเท็จ ข้อมูลหลอกลวง และข้อมูลที่ต้องการปลุกเร้าทางอารมณ์ หากรู้จักแยกแยะความดี รู้จักคุณธรรม เราก็จะปกป้องตัวเราเองได้ และสามารถดำรงตนทั้งในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และการเป็นสื่อมวลชน ในการถ่ายทอดแยกแยะให้สังคมเห็นถึงความดี คุณธรรม โดยอาจจะเริ่มต้นจากความกตัญญู

ท้ายนี้ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มอบทุนให้กับลูกหลานนักข่าวผ่านสมาคมและองค์กรสื่อ 5 องค์กร 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาทฝากถึงเด็กๆ เยาวชนลูกหลานนักข่าวให้เข้าใจและตระหนักว่า เหตุที่เราได้รับโอกาสนี้ เพราะพ่อแม่ของเราได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนโดยยึดมั่นจริยธรรม จรรยาบรรณ ของวิชาชีพ นั่นคือ การทำคุณประโยชน์ ถือเป็นการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม กลับคืนสู่ประเทศชาติ

ความกตัญญู ในมุมมองเยาวชน

น.ส.เกศทิพย์ สุวรรณฤทธิ์ อายุ 16 ปี ชั้น ม.4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา ลูกสาวของ อุษา มีชารี ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งได้รับทุนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และในปีนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษเรียงความที่ชนะใจกรรมการ เผยมุมมองของคำว่า ความกตัญญู คือ การตอบแทนทั้งพ่อแม่ และผู้ใหญ่ทุกคนที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆ เรียงความที่เขียน สื่อว่าอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกตัญญูต่อพ่อแม่และสังคม รู้ตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องนี้มากขึ้น

ส่วนตัวแล้วอยู่ต่างจังหวัดกับคุณยาย คุณพ่อ และคุณอา ส่วนคุณแม่ทำงานอยู่กรุงเทพฯ เวลาว่างก็จะพยายามแบ่งเบาภาระภายในบ้าน ทำงานบ้าน ตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคม และอาสาช่วยคุณครู

โดยในครั้งที่ผ่านมา ได้นำทุนการศึกษาที่ได้ไปซื้อหนังสือภาษามาพัฒนาตัวเอง และในครั้งนี้ ก็จะนำไปทุนที่ได้ไปต่อยอดการศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมและเป็นทุนในการเรียนมหาวิทยาลัยด้วย โดยความฝันว่าอยาก เรียนทางด้านภาษาจีน และ ด้านกฎหมาย เป็นนักการทูต เพราะเป็นสิ่งที่ตนเองสนใจ

ด้าน คุณแม่อุษา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ลูกได้รับทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ ซึ่งทำให้เรามองว่าลูกสามารถทำให้คนอ่านเรียงความมีความประทับใจได้ เขาก้าวไปไกลกว่าที่เราคาดหวังในเรื่องของการปลูกฝังความกตัญญู นอกจากการมองเรื่องความกตัญญูต่อครอบครัวแล้ว เขายังมองไปถึงการตอบแทนครูและคนอื่นๆ ด้วย

“สุดท้ายอยากจะบอกลูกว่า หากคิดดี ทำดี สังคมก็จะดีไปด้วย และตัวเขาก็จะดีงามไปด้วย เราอยากให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ” อุษา กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : “อัมพร” กระตุ้นทุก สพท.ดูแลความปลอดภัยเด็ก